aliens

استرینگ‌کست

Where are the Aliens

سال ها پیش ،‌ در یک کهکشان خیلی خیلی دور … سیاره ای به اسم زمین به وجود اومد، که بدلیل فاصله اش از خورشید،

ادامه مطلب »