درباره ما

استرینگ کست یک پادکست درباره داستان‌های واقعی از گوشه‌های عجیب و غریب علم است.

درون سیاه‌چاله چه خبر است؟ آیا میتوانیم به گذشته سفر کنیم؟ شستشوی مغزی چگونه انجام می‌شود؟ قبل از بیگ بنگ چه بود؟

در هر قسمت از استرینگ کست، ما داستانی تعریف میکنیم از گذشته‌های دور تا آینده‌های غیرقابل درک، از زمین، فضا و انسان و شما رو همراه میکنیم با دانشمندانی بزرگ که زندگی خود را وقف پاسخ دادن به پرسش‌های غیرممکن علم کردند.

تاکنون بیش از ۸۰ داستان در ۵ فصل پادکست استرینگ کست منتشر شده و قسمت‌های جدید یک‌شنبه هر دو هفته در این پادکست قرار می‌گیرند.

استرینگ کست توسط شاهین جوادی نژاد نوشته و تدوین می‌شود و رضا حریریان قسمت‌ها را می‌خواند.

به چه قسمتی از استرینگ کست گوش کنیم؟