استرینگ‌کست

الیزابت هولمز
یک خبرنگار کنجکاو، افشای حقایق ترانوس و فروپاشی امپراطوری الیزابت هولمز | حامی: یونید (سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات) | منبع: کتاب Bad Blood - جان کریرو |
StringCast | استرینگ‌کست
خون‌بازی - قسمت سوم
/
دروغ بزرگ ترانوس
شرکتی ۱۰ میلیارد دلاری، ۲۵۰ آزمایش با یک قطره خون و دروغ بزرگ ترانوس  | حامی: یونید. سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات | منبع: کتاب Bad Blood - جان کریرو
StringCast | استرینگ‌کست
خون‌بازی - قسمت دوم
/
داستان الیزابت هولمز، جوان‌ترین زن میلیاردر جهان و بزرگترین کلاه‌بردار علمی تاریخ  | منبع: کتاب Bad Blood - جان کریرو | حامی: یونید | سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات
StringCast | استرینگ‌کست
خون‌بازی - قسمت اول
/
جنگل خودآگاه
درختانی که حرف میزنند، قارچ‌هایی که تجارت می‌کنند و جنگل‌هایی که هوشیار هستند.
StringCast | استرینگ‌کست
جنگل خودآگاه
/
گردهمایی مسافرین زمان، کرم‌چاله‌های فضایی و سازمانی برای جلوگیری از سفر در بعد چهارم
StringCast | استرینگ‌کست
گمانه حفاظت زمانی
/
جین گودال و امپراطوری شامپانزه ها
ادامه داستان جین گودال، یک همه‌گیری مرگبار، جنگی داخلی و پایان امپراطوری شامپانزه‌ها
StringCast | استرینگ‌کست
امپراطوری شامپانزه‌ها - قسمت دوم
/
امپراظوری شامپانزه‌ها - یک
داستان خانمی جوان که زندگی خود را رها کرد تا با شامپانزه‌ها زندگی کند.
StringCast | استرینگ‌کست
امپراطوری شامپانزه‌ها - قسمت اول
/
اندام خیالی
داستان یک جعبه جادویی، نورون‌های انعطاف پذیر و فردی که جای اعضایش با یکدیگر عوض شده بود!
StringCast | استرینگ‌کست
اندام خیالی
/
خاموشی بزرگ
روایتی از تجاوز، الکل و سوءتفاهم‌‌های رفتاری
StringCast | استرینگ‌کست
خاموشی بزرگ
/
مذهب جعلی و ساینتولوژی
داستانی از شستشوی مغزی، فرقه‌ای مرگبار و یک مذهب جعلی
StringCast | استرینگ‌کست
مذهب جعلی
/