نظریه ریسمان

اجرای زنده آخرین قسمت پادکست استرینگ کست
StringCast | استرینگ‌کست

اجرای زنده: قسمت آخر

در آخرین قسمت از پادکست استرینگ کست،‌ ما داستان نظریه همه چیز را تعریف میکنیم. ثبت نام در لینک توضیحات

ادامه مطلب »