برق

نبرد الکتریسیته - وستینگهاوس
استرینگ‌کست

AC/DC – قسمت دوم

الکتریسیته مرگبار وستینگهاوس: جریان متناوب یکی از خطرناکترین نیروهای طبیعی در جهان | حامی: دیجی‌پی | پرداخت، باهوش

ادامه مطلب »
ادیسون و انقلاب الکتریسیته
استرینگ‌کست

AC/DC – قسمت اول

«دست‌آورد خارق‌العاده مخترع بزرگ: ادیسون بدون دود و گاز و با الکتریسیته، نور تولید می‌کند!» | حامی: دیجی‌پی | پرداخت، باهوش

ادامه مطلب »