الیزابت هولمز

الیزابت هولمز
استرینگ‌کست

خون‌بازی – قسمت سوم

یک خبرنگار کنجکاو، افشای حقایق ترانوس و فروپاشی امپراطوری الیزابت هولمز | حامی: یونید (سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات) | منبع: کتاب Bad Blood – جان کریرو |

ادامه مطلب »
دروغ بزرگ ترانوس
استرینگ‌کست

خون‌بازی – قسمت دوم

شرکتی ۱۰ میلیارد دلاری، ۲۵۰ آزمایش با یک قطره خون و دروغ بزرگ ترانوس  | حامی: یونید. سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات | منبع: کتاب Bad Blood – جان کریرو

ادامه مطلب »