حمایت از ما

استرینگ کست یک پادکست رایگان است و همیشه رایگان باقی می‌ماند ولی تولید این پادکست رایگان نیست. نگهداری سرور و انتشار، تجهیزات لازم برای ضبط و همچنین هزینه‌های تحقیق، نگارش،‌ضبط و تدوین هر قسمت تنها بخشی از مبالغ لازم برای تولید و نگهداری از استرینگ کست می‌باشد و شما می‌توانید در صورت علاقه‌مندی، به ما کمک کنید تا بخشی از این هزینه‌ها تامین کنیم و کیفیت پادکست را افزایش بدهیم.

تاکنون ۵ فصل از پادکست استرینگ منتشر شده و به هرکدام از این فصل‌ها (با توجه به زمان انتشار)‌ مبلغی اختصاص داده شده و شما می‌توانید با توجه به مبلغ مورد نظر خود، پشتیبان یکی از فصل‌های پادکست شوید و به جمع حامیان استرینگ بپیوندید!

در ضمن به ازای هر حمایت، ما از طریق پروژه همکاشت یک درخت از طرف شما به زمین اهدا می‌کنیم.

واحد پولی مورد نظر خود را انتخاب کنید :