StringCast in Patreon

شما میتونید به هرمیزان که دوست دارید از استرینگ کست حمایت کنید. تنها کافیه که بسته‌ای که دوست دارید رو انتخاب کنیدو وارد صفحه پرداخت شوید :حمایت کننده

تشکرات :

- حس خوب کمک به استرینگ کست :)

گم نام
۱۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- حس خوب کمک به استرینگ کست :)

- قرار گیری نام شما در صفحه تشکر سایت

دانشجو
۲۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- دریافت تمام تشکرات دانشجویان

- دریافت نسخه فیزیکی فصل اول و دوم

دوست
۵۰.۰۰۰ تومان
حمایت کننده

تشکرات :

- دریافت تمام تشکرات دوستان

- حضور افتخاری در یک قسمت از پادکست

سازمانی
۱۰۰.۰۰۰ تومان
 

تشکرات :

- تمامی تشکرات سازمانی

- تبلیغ سازمان شما در ۳ اپیزود از استرینگ کست

حامی مالی
۲۰۰.۰۰۰ تومان
 

تشکرات :

- تمامی تشکرات حامی مالی

- ذکر نام شما به عنوان تهیه کننده در ابتدا و انتهای ۵ قسمت از پادکست

سرمایه گذاری
۵۰۰.۰۰۰ تومان